Kovotepectví

Bažant

Měď, průměr 50cm

Štít

Měď, průměr 70cm

Amonit