Kovářské práce

Panty 

Výroba nových pantů dle vzoru

Oprava starého kříže

Svícny 

Mosaz, měď

Rybkotvíráky, květiny

Šubr